subject
Economics, 08.05.2022 21:15 stacy05

Which of the following sampling plans would be designed to es!mate a numerical measurement of a popula!on, such as a peso value?

ansver
Answers: 1

Another question on Economics

question
Economics, 28.10.2019 18:28
Suriin ang sumusunod na sitwasyon. tukuyin kung ano sa mga ito ang dahilan ng implasyon (di) o bunga ng implasyon (bi). isulat ang di o bi sa kuwaderno. paghingi ng karagdagang sahod ng mga manggagawa.
Answers: 1
question
Economics, 14.11.2019 15:23
Overview about macro prospective of tourism & hospitality
Answers: 3
question
Economics, 16.11.2019 09:28
Sa paanong paraan naipamamahagi ang mga pinagkukunang yaman ng isang bansa​
Answers: 1
question
Economics, 20.11.2019 08:28
What did you learn about pure market economy?
Answers: 1
You know the right answer?
Which of the following sampling plans would be designed to es!mate a numerical measurement of a popu...
Questions
question
English, 24.10.2020 14:20
question
Filipino, 24.10.2020 14:20