subject

What is the meaning of delopment or define what is development?

ansver
Answers: 1

Another question on Edukasyon sa Pagpapakatao

question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 20:28
When a group is united , it builds strength and reduces gaps.​
Answers: 2
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 21:29
No.: date: 3. inilabas ng united nations ang planong sustainable developmentna may bisa hanggang 2030. isa sa mga tungunin nito angpagbibigay permiso sa lahat, kasama ang kabataan, sa karapatangng seksuwal at pagpapadami reproductive). hindi binanggit sadokumento ang aborsyon bilang resulta ng mga karapatang ito.hinihingi ng un ang suporta ng mga lider ng mga bansa parasa pagpapatupad ng planong ito. anong karapatan ang nilabag? ​
Answers: 2
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 14.11.2019 15:29
Ano ibig sabihin ng integridad sayo?
Answers: 3
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 14.11.2019 16:29
Apat na elemento ng katarungang panlipunan
Answers: 3
You know the right answer?
What is the meaning of delopment or define what is development?...
Questions
question
Math, 13.03.2021 13:55
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 13.03.2021 13:55
Questions on the website: 13905644