subject
Filipino, 10.03.2021 09:55 cleik

Put a check mark (?) if it is found in estuaries and intertidal zones and cross (X) if it is not. 1. fish
2. migratory birds
3. deer
4. COws
5. coral reefs
6. eagles
7. mangrove trees
8. oak trees
9. algae
10. Oysters 3
the correct answer

ansver
Answers: 1

Another question on Filipino

question
Filipino, 28.10.2019 19:29
Isa-isahin ang mga elementong taglay ng binasang suring basa. isulat ito sa talahanayan. gawin ito sa sagutang papel sa kwentong ang mga kuko ng liwanag
Answers: 2
question
Filipino, 28.10.2019 20:29
Sino si pingkaw? ano ang kanyang kabuhayan? bakit nawala sa katinuan si pinkaw? ipaliwanag.sa iyong palagay, sino dapat ang sisihin sa pamilya ni pingkaw? bakit?
Answers: 1
question
Filipino, 28.10.2019 23:28
Paano nagbago ang kahulugan ng salitang mitolohiya at ano ang kahulugan ng salitang ito na angibig sabihin nito sa ating kasalukuyang panahon? ​
Answers: 1
question
Filipino, 28.10.2019 23:29
Ilarawan ang pag-ibigan nina romeo at juliet. ano ang nakita nilang balakid sa ka nilang pag-iibigan
Answers: 3
You know the right answer?
Put a check mark (?) if it is found in estuaries and intertidal zones and cross (X) if it is not. 1...
Questions
question
Math, 25.04.2022 15:55
question
Filipino, 25.04.2022 15:55