subject
Music, 23.11.2022 14:55 alexespinosa

8. Alin sa mga sumusunod na pattern ang halimbawa ng ostinatong pang A. 6 B. C. D. . U 12: ♫ 1 11:1 9. Ano ang ibig sabihin ng simbolong p sa isang musical score? B. piano A. presto C. percussion 10. Ano ang katawagan para sa mabilis na tempo? A. piano B. forte C. presto D. prestissimo D. largo 11. Paano naiiba ang mga Ifugao sa ibang pangkat na nasa Luzon? A. makikita ang mga disenyo sa kanilang mga kasuotan at kagamitan tula B. makukulay ang pananamit at palamuti sa katawan na nagpapakita ng ka C. gumagamit ng tradisyunal na hakbang sa paghahabi ng tela D. madalas nilang gamitin ang kulay pula, dilaw berde at itim 12. Alin sa mga sumusunod ang naglalarawan sa mga Panay-Bukidnon? I. Sila ay naninirahan sa mga bulubunduking lugar ng Lambunao, Ilo-ilo. II. Gumagawa sila ng tela para sa damit mula sa t'nalak na hinahabi mula III. Kilala sila sa madetalyeng paraan ng pagbuburda na tinatawag na par IV. Gumagamit sila ng dagta ng dahon, ugat at sanga bilang pangkulay. A. I, II, III, IV B. II, III, IV C. I, III D. IV 13. Alin sa mga sumusunod ang tamang paglalarawan sa mga T'boli? A. Sila ay naninirahan sa mga bulubunduking lugar ng Lambunao, Ilo-il B. Gumagawa sila ng tela para sa damit mula sa t'nalak na hinahabi mu C. Kilala sila sa madetalyeng paraan ng pagbuburda na tinatawag na pa D. Gumagamit sila ng dagta ng dahon, ugat at sanga bilang pangkulay. 14. Alin sa mga sumusunod ang dibuhong araw ng Kalinga? A. B. C. D. O

ansver
Answers: 3

Answers

ansver
Answer from: Quest

Subject MUSIC

The correct answer among the listed choices is letter c. Frederic Chopin is the composer of  Revolutionary Etude.

Frederic Chopin

-Frederic Chopin was famous and known as the “Poet  of the Piano”. He was born on March 1, 1810 in  Zelazowa, Poland and was considered as a world  renowned pianist and composer. Some of Frederic Chopin well his most well known compositions were:

F minor, Op. 49, Revolutionary  Etude, Op. 10, No. 12 and 24 Preludes, Op. 28.Piano works of Frederic

To know the other Composers of romantic period

Code: 9.19.3.1.

ansver
Answer from: Quest

Harmony. Monophonic in texture, so have no harmony. ...

Rhythm. No precise rhythm, notes may be held for a duration of short or long, but no complex rhythms are used.

Form. Some Gregorian chants tend to be in ternary form. ...

Texture. Gregorian chants are one of the few pieces of music that are entirely monophonic. ...

Medium.

Explanation:

ansver
Answer from: Quest

It is the revival of a classical style or treatment in art, literature, architecture, or music.

ansver
Answer from: Quest

S is for SOUTH

E is for EAST

and

A is for ASIA

SO SEA

Another question on Music

question
Music, 21.11.2019 14:28
Gloria in excelsis deo what is the meaning of this word
Answers: 1
question
Music, 24.11.2019 02:28
The art of making designs or patters on the walls or floors of houses ps; pls don't delete because i need the answer
Answers: 1
question
Music, 25.11.2019 03:28
What are the instrument in ati atihan festival
Answers: 1
question
Music, 26.11.2019 13:28
How does music reflect history ang culture
Answers: 1
You know the right answer?
8. Alin sa mga sumusunod na pattern ang halimbawa ng ostinatong pang A. 6 B. C. D. . U 12: ♫ 1 11:1...
Questions
question
Math, 29.01.2021 04:25
question
Physical Education, 29.01.2021 04:25
question
Math, 29.01.2021 04:25
question
Filipino, 29.01.2021 04:25