subject
Music, 11.01.2021 07:55 nelspas422

I wasn't sure how to get TO THE RESTAURANT. * 1 punto
prepositional phrase
noun phrase
adjectival phrase
adverbial phrase
conjunctional phrase
interjectional phrase

ansver
Answers: 2

Answers

ansver
Answer from: Quest

ang pasyon at sinakulo ay nagkaparehas sa pagkakatuon sa paghihirap, pasyon at muling pagkabuhay ni jesus

ansver
Answer from: Quest

Neo-classicism

Explanation:

ansver
Answer from: Quest

bayang magiliw at lupang hinirang

ansver
Answer from: Quest
Because some of them are americans and canadians

Another question on Music

question
Music, 14.11.2019 15:23
What is the musical style of constancio de guzman?
Answers: 2
question
Music, 14.11.2019 15:29
What is the vocalclassification between soprano, alto, tenor, bass? ​
Answers: 1
question
Music, 14.11.2019 16:29
What are the musical characterisitics of vocal and instrumental music of the lowlands of luzon? ​
Answers: 3
question
Music, 16.11.2019 21:28
Ang meter at ang accenttuwing nakikinig tayo ng musika hindi natin maiwasan na igalaw ang mga bahagi o angating buong katawan sa saliw ng musika. napag-aralan natin sa nakaraang aralin na ang mgabear na nararamdaman natin ay maaaring ipangkat ng dalawahan, tatluhan, o apatan. angpagsasama-sama ng mga beat ng dalawahan, tatluhan, o apatan ay tinatawag na meter sa musika.ang bawat meter ay binubuo ng malakas at mahinang mga beat. kadalasan, ang unang beat ngbawat meter ay malakas o may accent. ang note na may unang beat ay nilalagyan sa itaas ngpalatandaan upang bigyang hudyat ang mga mang-aawit o manunugtog kung may accent o diinang awitin o tugtugin. pag-aralan ang sumusunod na rhythmic patterns at pansinin ang simbolong accent sa ibabaw ng mga note. mapapansin na ang unang note sa bawat meter ay may accent.​
Answers: 1
You know the right answer?
I wasn't sure how to get TO THE RESTAURANT. * 1 punto
prepositional phrase
noun phrase
Questions
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 04.07.2022 07:55
question
Science, 04.07.2022 07:55
question
World Languages, 04.07.2022 07:55